CISV üldiselt

Kas CISV on seotud religiooniga?
Ei. Me aktsepteerime iga religiooni ja usuvabadus on meie jaoks väga oluline.
Kas CISV on seotud poliitikaga?
Ei. Meid ei toeta ega mõjuta ükski kindel poliitiline suund. Leiame, et erinevat vaatenurgad rikastavad kultuurilist mitmekesisust. Tolerantsus teiste ideede vastu teeb koos elamise lihtsamaks ja paremaks.
Kas kuskil on CISVist laiem ülevaade?
Jah, siit leiate interaktiivse kaardi ja rohkem detaile organisatsiooni struktuuri kohta.

Keel

Millist keelt laagrites räägitakse?
Laagrites räägitakse inglise keelt. Olenevalt laagrist saabuvad lapsed 5-12 riigist ning inglise keel aitab neil omavahel suhelda.
Mu lapse inglise keel on kesine. Kuidas ta hakkama saaks?
Lapsed õpivad kiirelt vestlustesse lisama kehakeelt ning saavad hakkama ka lihtsustatud grammatikaga. Tihti avastavad nad, et ka vestluskaaslased ei valda ideaalset inglise keelt. Vajadusel aitavad suhelda ka liidrid. Iga tegevuse alguses on ka aeg tõlkimiseks, et kõik lapsed saaksid aru, mida tegema peab. Laagri lõpu poole on tõlkimine aga üha vähem vajalik.
Kas tegemist on keeleõppe laagritega?
Ei, keele õpetamist ei toimu. Lapsed saavad küll iga päev inglise keelt kasutada, mõista selle väärtust ja arendada suhtlemisoskust, kuid keegi ei paranda nende vigu ega pane hindeid.

Kandideerimine, programm

Millal saab kandideerida?
Organisatsiooniga saab liituda igal ajal. Kui selguvad uue hooaja laagrikohad, anname neist kõigile teada ning algab konkreetsetesse laagritesse kandideerimine.
Millistesse programmidesse saab mu laps kandideerida?
Selle info leiate meie kodulehelt Programm > Rahvusvaheline alt, kus on programmid välja toodud vanusegrupiide kaupa.
Mis juhtub, kui laager jäetakse ära?
Seda juhtub küll harva, kuid laagri osalustasu hüvitatakse täies ulatuses.
Mida katab CISV kindlustus?
Haigestumiste või õnnetustega seotud kulud, reisikulud laagri ärajäämise korral (kuni 1000 GBP ulatuses), reisikulud osaleja või liidri haigestumise korral (kuni 1000 GBP ulatuses), kadumaläinud pagas, transpordivahendi hilinemisega seotud kulud, kriisiolukorraga seotud kulud (poliitilised kriisid, looduskatastroofid)

Ettevalmistus

Millal delegatsiooni liikmed kohtuvad?
Enne laagrit saavad delegatsioonid kokku mitu korda, et õppida üksteist tundma ja teha vajalikke ettevalmistusi. Tihti kohtutakse kellegi kodus. Kokkusaamine annab ka laste vanematele võimaluse õppida tundma liidrit ning arutada reisi ja ettevalmistuste organiseerimist. Esimesel korral osaleb ka delegatsiooni koordinaator, kes on kogenud CISV vabatahtlik.
Mis on PreCamp1?
PreCamp1 annab esmase informatsiooni konkreetse laagri kohta. Suviste laagrite puhul saadetakse see välja hiljemalt märtsi lõpuks. PreCamp1 vastab küsimustele: Milline sihtriigi chapter laagrit korraldab? Millal võiksid osalejad saabuda? Millal peaksid osalejad lahkuma? Millisesse lennujaama peavad osalejad lendama? Millistest riikidest delegatsioonid saabuvad? Kes organiseerib reisi? CISV ei võta enda peale lennupiletite otsimist, valimist ega ostmist. Osalevate laste vanemad peavad ühiselt valima kõigile sobiva variandi. Terve delegatsiooni piletid tuleb osta korraga.
Paberimajandus?
Enne laagrit on vaja täita mitmed paberid. Sellega aitavad delegatsiooni koordinaator ja liider. Vanemad peavad kinnitama, et liider vastutab kogu reisi jooksul nende lapse eest, ning andma põhjaliku teabe lapse tervisliku seisundi kohta, et laagri korraldajad saaksid probleemide tekkimisel kiiresti ja õigesti reageerida.

Liider

Mitut last liider saadab?
Lapsed reisivad 4-6 liikmest koosnevates delegatsioonides ning neid saadab vajaliku koolituse saanud täiskasvanud saatja ehk liider, kes on nende jaoks olemas terve laagri jooksul.
Kes on liider?
Liider on noor vastutustundlik inimene, kes on valmis enda kanda võtma olulise ülesande aidata kaasa parima laagrikogemuse loomisele. Liider on lastele emotsionaalseks toeks, aitab neil omavahel suhelda ning viib läbi põnevaid tegevusi päeva kvaliteetseks sisustamiseks.
Kuidas liidriks saada?
Soovist liidriks hakata võib märku anda igal ajal ning kui algab konkreetsetesse laagritesse kandideerimine, tuleb täita ja saata vastav avaldus. Liider peab laagri alguseks olema vähemalt 21-aastane.
Kui palju liidrile makstakse?
Liidri töö on vabatahtlik ja selle eest palka ei maksta. Reisikulud katavad lapsevanemad, toidu ja majutuse kulud CISV.

CISVi laagri programm

Mida lapsed terve päeva teevad?
Laagris on paigas kindel päevakava, kuhu mahub palju võimalusi mängimiseks ja tegevustes osalemiseks. Aega jääb ka sportimiseks ja puhkamiseks. Laagri alguses mängitakse mänge, mis aitavad lastel omavahel tutvuda. Kui liidrid ja korraldajad leiavad, et lapsed ei ole enam võõrad, hakatakse läbi viima tegevusi, mis võimaldavad üksteist lähemalt tundma õppida. Mida mugavamalt lapsed end üksteise seltskonnas tunnevad, seda sügavamaks tegevused muutuvad. Ühiselt jõutakse sallivuse, mõistmise ja sõpruseni.
Mida laagris süüakse?
Laagris süüakse antud piirkonnale omast toitu, mille valmistamisel arvestatakse ka allergiate ja eetilistest või religioossetest vaadetest tulenevate eelistustega.
Kas ma võin lapsele helistada?
Helistamine ja muu otsene kontakt ei ole laagri jooksul võimalik. See võimaldab lastel kiiremini kohaneda uue keskkonnaga. Liidri vahendusel on võimalik lastele saata tervitusi või kirjakesi. Üldiselt kehtib reegel, et kui te oma lapsest midagi ei kuule, on temaga kõik hästi. Hädaolukordade puhul on võimalik kiirelt ühendust võtta ka mõne korraldajaga.
Mis siis saab, kui midagi juhtub?
Liidrid ja korraldajad on kõikideks ootamatusteks valmis. Vähemalt üks korraldusmeeskonna liige oskab anda esmaabi. Lisaks on igal riigil olemas risk manager, kes on treenitud lahendama ka kõige keerulisemad probleemid. Osalejate turvalisus ja heaolu on meile äärmiselt oluline.

Võõrustamine

Milliste laagrite puhul viibitakse ka perede juures?
Village programmi puhul veedavad lapsed esimese ja kolmanda nädalavahetuse võõrustavate perede juures. Step Up programmis osalejad veedavad peredes esimese nädalavahetuse.
Mitmekesi perede juures elatakse?
Perede juures ollakse vähemalt kahekesi.
Kes võivad lapsi võõrustada?
Tavaliselt võõrustavad lapsi CISV organisatsiooniga varasemalt seotud pered või täiskasvanud vabatahtlikud.
Millised on nõuded laste võõrustamiseks?
Võõrustamiseks piisab natukesest ruumist ja magamiseks madratsitest. Võõrustajad peaksid varuma kannatust, sest lapsed võivad olla väsinud reisimisest ja ajavahest. Ka kõhud tuleb neil hoida täis. Tihti leiavad pered aega, et näidata lastele natuke meie kultuuri ja loodust. Koos aja veetmine on ka hea võimalus saada midagi teada laste kultuuride kohta. Pered võivad ka omavahel kohtuda ja suurema seltskonnaga midagi toredat ette võtta.
Kui palju võõrustavatele peredele makstakse?
Võõrustamine on vabatahtlik tegevus ja selle eest ei maksta.