Mis on JB?

Junior Branch on noortest CISV liikmetest koosnev selts. Iga riigi Junior Branch on erinev, kuid nende eesmärgid on alati ühised. Nad on osake globaalsest liikumisest ning arenevad koos oma liikmetega. Iga riigi Junior Branch-il on oma aktiivsetest noortest koosnev juhatus.

JB eesmärgid

JB eesmärgid kirjeldavad seda, mida JB-kad üritavad Junior Branch’ist osa võttes saavutada. Mis on JB roll CISV raamistikus?

  1. Vastuvõtliku kogukonna ehitamine ja ülalhoidmine
  2. Meie organisatsiooni edendamine
  3. Juhtimisoskuse arendamine
  4. Läbi enda kogemuse teiste harimine
  5. Aktiivse tegutsemise propageerimine

Junior Branch on samuti rahvusvaheline liikumine, sest erinevate riikide JB-d tegutsevad üheskoos globaalsete eesmärkide poole. JB-d on isehaldavad läbi noorte poolt valitud juhatuse ja tegevuste. JB edendab juhtimisoskust ja liidrirolli läbi tegevuste planeerimise ja läbiviimise ning visiooni pikemate ürituste või projektide elluviimisel. Põhirõhk on kohalikul ühiskonnal ja tegutseme “act locally, think globally” põhimõttel.