Rahvusvaheline

Asutatud 1950. aastal, CISV International on 70 liikmesriigiga organisatsioon. Liikmesriigid jagatakse kaheks: National Associations (NA) ja Promotional Associations (PA), kes vastutavad CISV hariduslike meetodite leviku eest ja teevad koostööd teiste liikmetega rahumeelsema maailma nimel. Eesti on National Association, seega oleme täieõiguslik organisatsiooni liige ja korraldame ka ise rahvusvahelisi laagreid. Promotional Association on täieõigusliku liikmestaatuse poole püüdlemas, sh saadab delegatsioone teistesse riikidesse, kuid ei võta enda peale korraldamise kohustust. CISV International juhendab ja toetab liikmeid läbi rahvusvaheliste programmide, pakub võimalusi, toetust ja ressursse kohaliku korralduse arenguks.

CISV Eesti

CISV Eesti on MTÜ, mille liikmed ja esindajad tegutsevad vabatahtlikul alusel. Eestis on üks chapter e esindus, mis asub Tartus.